Operasyonel Mükemmellik OpEx

Operasyonel Mükemmellik – OpEx
Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşmak için iş gücünü, süreçleri ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip, her düzeyde liderliği sağlayan, karar verme mekanizlamarını güçlendiren kapsayıcı bir yönetim sistemidir.

İşletmelerde sıklıkla telafuz edilen “İyileştirme” kelimesi farklı insanlarda farklı anlamlara gelir. Doğal olarak kendi faaliyetlerimize göre bu kavramı anlamlandırırız. Dolayısıyla bir işletmede “iyileştirme” deyince üretim maliyetlerinin düşürülmesi, stokların azaltılması, personel sirkulasyonunun azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi birçok farklı anlam ortaya çıkar.

Her bir süreç için hedefler belirleyerek operasyonel başarının sağlanması tabiki de mümkündür. Ancak bu yönetim şeklinin eksik tarafı, tüm süreçlerin birbirine olan etkisini göz ardı ediyor olmasıdır. Süreçlerin ana etkilerinin yanında etkileşimlerinin de yönetilebilmesi, görsel yönetim, liderlik, etkin iletişim gibi bir takım kabiliyetlere sahip olmayı gerektirir.

Yalın Yönetim Sistemleri A noktasından B noktasına en kısa ve en kolay yoldan ulaşılmasını amaçlar. Bunun için katma değersiz tüm adımlar israv avcılığı ile azaltılır yada yok edilir. Süreç akışları en yalın haliyle görselleştirilerek herhangi birinin kolayca anlayabileceği hale getirilir. En ideal haliyle yoldan çevirdiğimiz bir insan kısa sürede akışı çözer ve prosesin bir parçası olmayı öğrenir.

Sürekli akış kolayca izlenebilir hale gelirse bu akışı aksatan, aksatma potansiyeli olan durumlarda yine kolayca farkedilir duruma gelir. Sonrasında akışta herhangi bir aksaklık durumunda  sorulacak soru şu olmalıdır. “Bu durumda yapılacak standart iş nedir?” Otonom yönetim sistemleri işte bu sorunun cevabını bilmekle başlar.

Peki bu seviyeye ve otesine nasıl gideceğiz? Operasyonel Mükemmellik yolculuğunda işletmeler kendi yapılarına uygun bir yol haritasına ihtiyaç duyar. Hedefe ulaşan yol boyunca kat edilen aşamalar bir şekilde tanımlanmalı, ölçülmeli ve tüm çalışanlar tarafından bilinmelidir.

Bizler birlikte çalıştığımız işletmelerde bu yolculuğu 8 aşamada tanımlıyoruz:

 1. Aşama – Standartlaşmanın sağlanması (İş akışının görsel hale gelmesi): İlgili tüm departmanların en az 1’er temsilcisi ile yapılacak saha toplantıları bu aşamanın en önemli kısmını oluşturur. Toplantılar vardiyalık yada günlük çıktılar üzerinden gerçekleştirilir. Bu aşamada ulaşılması beklenen durum iş akışının görsel hale ulaşması olacaktır;
  • Yerine Kalite (BIQ) toplantıları
  • Görsel Yönetim Standardı,
  • İnsan Gelişimi,
  • Otonom Bakım,
  • 5S,
  • İş Güvenliği,
  • Problem Çözme Teknikleri
 1. Aşama – Sistematik Yaklaşım (Kesintilerin görülebilir olması): Seviyenin tamanlandığından emin olunduktan sonra – ki bunun için süreç denetlemeleri yapılır- 2. Seviyeye geçiş yapılır. Bu aşamada saha çalışanlarının problem çözme, liderlik becerileri geliştirilerek otonom yönetim temelleri oluşturulur. Ulaşılması hedeflenen durum süreçlerdeki kesintilerin ve sapmaların hızlıca farkedilebilir hale gelmesi olacaktır.
  • Profesyonel Bakım
  • Standart İş
  • Yalın Liderlik
  • BIQ Yayılımı
  • Pareto – PDCA (PUKÖ) Uygulamaları
 1. Aşama – Sürekli İyileştirme: Saha çalışanlarının yetkinliklerinin yeterli seviyeye gelmesi ile artık mevcut durum kabiliyetleri ölçülebilir. Süreçlerdeki kesinti ve sapmalara çalışanların destek beklemeksizin müdahale edebileceği standartlar oluşturulur. Aşamada hedeflerle gerçekleşenler arasındaki farklar (özellikle maliyet bazlı) dikkate alınarak yapılacak sistematik iyileştirmelerin altyapısı oluşturulur.
  • PB è OB Geçişleri
  • PDCA Toplantıları
  • Kobetsu Kaizen
  • Hızlı Kaizen
  • Kaizen Komitesi
  • SMED
  • Öneri Sistemi
 1. Aşama – Hatasız Üretim: Proses kabiliyetleri ve işletme seviyesi ölçülür. Maliyet bazlı süreç iyileştirmeleri istatistiksel metotlarda kullanılarak gerçekleştirilir.
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak
  • 6 Sigma Sarı Kuşak
  • İstatistiksel Proses Kontrol (Six Pack)
  • Değer Akış Haritalama (VSM)
  • En İyi Uygulama Sistemi
  • Poka Yoke – QA (Kalite Güvence) Matrisi
 1. Aşama – Tam Zamanında Üretim: Operasyonel Mükemmellik sürecinin bu aşamasında yönetim operasyonu sürdürmek için harcadığı zamanı artık operasyonu büyütmek için kullanma fırsatı bulur.
  • Kanban
  • Milkrun Uygulamaları
  • Spagetti Diyagramları
  • İş Etüdü – Ergonomi
  • SMED Yaygınlaştırma
  • Hat Dengeleme
  • Poka-Yoke / Error Proof Uygulamaları
 1. Aşama – Stratejiler Oluşturma: İsraf avcılığı tüm çalışanların uzmanlık alanı haline gelir ve yönetim, işletme stratejilerini bu kabiliyetin gücüyle belirler.Bu aşamada Layout Optimizasyonları
  • Kanban
  • Milkrun Uygulamaları
  • Spagetti Diyagramları
  • İş Etüdü – Ergonomi
  • SMED Yaygınlaştırma
  • Hat Dengeleme
  • Poka-Yoke / Error Proof Uygulamaları
 1. Aşama- Uzmanlaşma: 6 Sigma uygulamaları tüm çalışanlara yaygınlaşır. Proses parametreleri istatistik uygulamalarla oluşturulacak modellere göre tespit edilir.
  • 6 Sigma Kara Kuşak
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak Yaygınlaştırma
  • 6 Sigma Sarı Kuşak Yaygınlaştırma
  • MSA
  • İş Modellemeleri
  • DOE
 1. Aşama- Öngörü Seviyesine Ulaşma; Yüksek kabiliyetli prosesler dizayn edilir. İnovatif yaklaşımlar işletme kültürü haline gelir. Bu aşamada işletmeler orta ve uzun vadeli planlarını yapabilecek öngörülere sahip olur.
  • 6 Sigma Tasarımı
  • TRIZ Uygulamaları
  • Optimizasyon
  • 5 Yıllık Planlar

Diğer MakalelerZihin Haritalama

1 Kasım 2018 - Özge Soysal Zihin Haritalama beynin -not üretme, öğrenme, anlamında...Devamını Oku


İnovasyon

15 Ekim 2018 - İlker Dikmen İnovasyonun önündeki birçok engelden belkide en etkilisi...Devamını Oku


ISO 9001 Yeni, Olumlu Motivasyon, Bir Adım Daha Özgür.. Ama Risklerle Tanıştırıyor -1

13 Eylül 2018 - Recai Güler ISO9001’in revize edilmiş bu 2015 sürümü içeriğindeki değ...Devamını Oku


Bilimselliğimiz 3

5 Eylül 2018 - Yrd.Doc.Dr. Ümit Ünver Geçen yazımızda bilimsel yayın tarihinden ve bilimsel yay...Devamını Oku


Son Kontrol Alır Mıydınız?

30 Ağustos 2018 - Hüray Osmanoğlu Kalite yönetim sistemi standardı üzerinde oldukça etkili...Devamını Oku


Neden Bekliyoruz?

17 Ağustos 2018 - Onur Cura Bir şey üzerinde çalışmaya karar vermek, o anda projeyi g...Devamını Oku


Bilimselliğimiz 2

17 Temmuz 2018 - Yrd.Doc.Dr. Ümit Ünver Bilginin bu günkü baş döndürücü seviyesine gelmesine vesil...Devamını Oku


Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme

06.07.2018 | Gönül Ünver Yaratıcılık; alışılmadık bir tahmin, fikirveya düşünce ile sorun...Devamını Oku


Dataizm

1 Temmuz 2018 Öyle görülüyor ki içinde bulunduğumuz yüzyıl bilim kurgu film...Devamını Oku


Bilimselliğimiz

21 Haziran 2018 - Yrd.Doc.Dr. Ümit Ünver Bilimsellik, teorik ya da deneysel çalışmalar sonucun...Devamını Oku


Performans Değerlendirme

12 Haziran 2018 Şirketlerin en mühim girdi sorunu insan...Devamını Oku


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

4 Mayıs 2018 OHSAS 18001 standardı, yerini ISO 450...Devamını Oku


Operasyonel Mükemmellik OpEx

25 Nisan 2018 Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşma...Devamını Oku


İş Dünyasına İşgücü Sağlayanların Bilgi Güvenliği Sorumluluğu
15 Nisan 2018 - Recai Güler İş dünyasına işgücü hizmeti sağlayanlar ...Devamını Oku


Yalının 5 Temel Prensibi - Değer

3 Nisan 2018 Klasik üreticiler bir ürünün veya hizmetin (çoğu zaman her...Devamını Oku


Zengin Veri

22 Mart 2018 Bilgi; bugün yaşadığımız zaman diliminde yönetme kabiliyetinin...Devamını Oku


İlaç Sektöründe Yalın Düşünce

20 Mart 2018 - Şule Özen Yalın yararlı bir araç olmaktan öte bir felsefe, sürekli iyileş...Devamını Oku


Neden Risk ve Fırsat Yönetimi ?

16 Mart 2018 - Recai Güler Riskler ve Fırsatlar, Şirketler ve işletmeler gibi her girişimci...Devamını Oku


Seyahatin Kişisel Gelişime Etkisi

16 Mart 2018 - Nesra Sarı Çok gezen mi bilir çok okuyan mı sözünü bilmeyen yoktur ama en...Devamını Oku