Veri Analizi

27.11.2020 | Gürkan Sırma
gembaakademi.com


 

Veri Analizi

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte dünya içerisinde veri büyük bir önem kazanmıştır. Veri analizleri farklı disiplinlerden yararlanan bir yöntem olmasının dışında en çok da istatistik bilimi ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle veriyi anlamak ve bundan işe yarar sonuçlar çıkarmak yeni adımların daha emin bir şekilde atılmasından dolayı büyük önem taşımaktadır.

Veri Analizi Nedir?

Ham verilerin toplanıp ayıklanması ve işlenmesi sonucunda yararlı sonuçlar bulma, sonuçlara ulaşma ve karar alma süreçlerini destekleyen modelleme sürecine veri analizi adı verilmektedir. Firmalar veya işletmeler için yeni projelerde kararlar alma, yapılacak yatırımlar, küçülme veya büyüme gibi önemli kararlar alma süreçlerinde veri analizler etkili bir araç olarak kullanılan bilimsel bir yöntem şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Veri analizi dendiğinde akla gelen büyük veri daha çok büyük ve karmaşık veri kümelerini ifade etmektedir. Özellikle sosyal medyada kişilerin paylaştıkları fotoğraflar, atılan mesajlar veya firmanın satış dosyalarından üretim oranına kadar akla gelen tüm veriler büyük veri kapsamında ele alınmaktadır.

Veri Bilimi Nedir?

Veri bilimi günümüzde en popüler araştırma ve uygulama alanlarının başında gelmektedir. Verilerden değer elde etmek için bilimsel yöntemler, istatistik ve veri analizleri dahil olmak üzere bir çok alanı bir araya getiren alana veri bilimi adı verilmektedir. Veri, teknoloji ve bilimin toplumsal ve ekonomik yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi sürecinin temel unsuru olmaktadır. Özellikle son yıllarda karşımıza çok sık çıkmasının sebebi ise teknolojik gelişmeler olmaktadır.

Veri bilimleri ile uğraşan kişilere ise veri bilimcisi adı verilmektedir. Web, akıllı telefonlar, müşteriler, sensörler ve diğer kaynaklardan toplanan verileri analiz etmek için birçok beceriyi bir araya getiren kişiler veri bilimcisi olarak adlandırılmaktadır.

Veri Analizi Neden Önemlidir?

Günümüzde firmaların ve işletmelerin birçok başarıya ulaşabilmeleri için tercih ettiği yöntemler arasında veri analizler bulunmaktadır. Doğru verilerin doğru doğru yöntemler ile analiz edilmesi firmalara büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle yanlış bilgi ve yanlış kullanılan yöntemlerin analiz edilmesinden doğan sonuçlar şirketlere veya işletmelere büyük zarar vermektedir. Bu nedenle veri analizleri yöntemleri doğru ve etkili bir şekilde oluşturulduğu zaman ileriye yönelik doğru kararlar almak açısından büyük yarar sağlamaktadır.