Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Uzmanı Yetiştirme Programı

Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Uzmanı Yetiştirme Programı

Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşmak için iş gücünü, süreçleri ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip, her düzeyde liderliği sağlayan, karar verme mekanizmalarını güçlendiren kapsayıcı bir yönetim sistemidir.

Bu eğitimde amaç; organizasyonlarına Operasyonel Mükemmellik yapısını entegre ederek gelişimini yönetme yeteneğine sahip uzmanlar yetiştirmek olacaktır.

Program toplam 7 günlük eğitim (teorik ve uygulama)’den oluşmaktadır. Katılımcılar program sonunda “Operasyonel Mükemmellik Uzmanı Sertifikası” yanında “Yalın Üretim Teknikleri Uygulayıcı Sertifikası” na da sahip olacaklardır.

Program İçeriği;

Faz-1 – Standartlaşma

  • Yerine Kalite toplantıları (Asakai, BIQ,…)
  • Görsel Yönetim Standardı,
  • İnsan Gelişimi,
  • Otonom Bakım,
  • 5S,
  • İş Güvenliği,
  • Problem Çözme Teknikler

Faz-2 – Sistematik Yaklaşım 

  • Profesyonel Bakım
  • Standart İş
  • Yalın Liderlik
  • BIQ Yayılımı
  • Pareto – PDCA (PUKÖ) Uygulamaları

Faz-3 – Sürekli İyileştirme

  • PB – OB Geçişleri
  • PDCA Toplantıları
  • Kobetsu Kaizen
  • Hızlı Kaizen
  • Kaizen Komitesi
  • SMED
  • Öneri Sistemi

Faz-4 – Hatasız Üretim

  • 6 Sigma Yeşil Kuşak
  • 6 Sigma Sarı Kuşak
  • İstatistiksel Proses Kontrol (Six Pack)
  • Değer Akış Haritalama (VSM)
  • En İyi Uygulama Sistemi
  • Poka Yoke – QA (Kalite Güvence) Matrisi

Faz-5 – Tam Zamanında Üretim

  • Kanban
  • Milkrun Uygulamaları
  • Spagetti Diyagramları
  • İş Etüdü – Ergonomi
  • SMED Yaygınlaştırma
  • Hat Dengeleme
  • Poka-Yoke / Error Proof Uygulamaları

Faz-6 – Stratejiler Oluşturma

  • SWOT
  • Risk Yönetimi
  • Değişiklik Yönetimi
  • TRIZ-ARIZ Uygulamaları

Faz-7 – Uzmanlaşma

  • 6 Sigma Kara Kuşak
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak Yaygınlaştırma
  • 6 Sigma Sarı Kuşak Yaygınlaştırma
  • MSA
  • İş Modellemeleri
  • DOE

Faz-8 – Öngörü Seviyesine Ulaşma

  • 6 Sigma Tasarımı
  • Optimizasyon
  • 5 Yıllık Planlar