Operasyonel Mükemmellik (OPEX) Uzmanı Yetiştirme Programı

Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşmak için iş gücünü, süreçleri ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip, her düzeyde liderliği sağlayan, karar verme mekanizmalarını güçlendiren kapsayıcı bir yönetim sistemidir.

Bu eğitimde amaç; organizasyonlarına Operasyonel Mükemmellik yapısını entegre ederek gelişimini yönetme yeteneğine sahip uzmanlar yetiştirmek olacaktır.

Program toplam 7 günlük eğitim (teorik ve uygulama)’den oluşmaktadır. Katılımcılar program sonunda “Operasyonel Mükemmellik Uzmanı Sertifikası” yanında “Yalın Üretim Teknikleri Uygulayıcı Sertifikası” na da sahip olacaklardır.

Program İçeriği;

Faz-1 – Standartlaşma

Faz-2 – Sistematik Yaklaşım 

Faz-3 – Sürekli İyileştirme

Faz-4 – Hatasız Üretim

Faz-5 – Tam Zamanında Üretim

Faz-6 – Stratejiler Oluşturma

Faz-7 – Uzmanlaşma

  • 6 Sigma Kara Kuşak
  • 6 Sigma Yeşil Kuşak Yaygınlaştırma
  • 6 Sigma Sarı Kuşak Yaygınlaştırma
  • MSA
  • İş Modellemeleri
  • DOE

Faz-8 – Öngörü Seviyesine Ulaşma