İşten Ayrılanların Yönetimi

21.01.2021 | Özge Soysal
gembaakademi.com


 

İşten Ayrılanların Yönetimi

İşten çıkış süreci ve sonrasını yönetmek, çalışanların motivasyonunu arttıran, işletme ile çalışan arasındaki bağı güçlendirerek mevcut personeli elde tutmayı sağlayan uygulamalardan birisidir.

Günümüzün belirsiz şartlarında işletmeler piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek için personel azaltma yoluna gidebiliyorlar. Bu süreçte işgücü azaltmak zorunda kalan işletmelerin eski çalışanlarına karşı tavrı da o şirketin kamuoyu önündeki kimliğini yakından etkiliyor.

1970’lerde ABD’de başlayan ve giderek yaygınlaşan işten ayrılmalarda destek (outplacement) hizmetleri, işten ayrılmayla ilgili sorunlara çözüm getirmek için geliştirilmiş programlardır.

Bu programlar kapsamında işletmeler işe son verme kararının çalışana bildirilme üslubundan, çalışan haklarının yerine getirilmesine, eski çalışanın bu geçiş sürecinde desteklenmesine kadar çeşitli kurumsal davranışlar ile çalışanlarını destekleme yolunu tercih etmektedir.

İşten ayrılmalarda bu tarz bir destek programı, ayrılan kişinin geleceğe ümitle bakmasını sağlarken, işletmenin toplum önünde itibarını da olumlu yönde etkiler, kalan personelin motivasyonunu arttırarak kuruma bağlılığı güçlendirir.

 

Örneğin; bu alanda dünya çapında hizmet veren DBM şirketinin Türkiye’de, 1996 yılından itibaren E&E Group aracılığıyla verdiği işten ayrılmalarda destek programı hizmetlerinin içeriğinde, yöneticiler ve alt kademe olmak üzere iki farklı türde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Onlara iş bulma süreçlerinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği anlatılmakta, yönetici programlarından ise iş arama sürecinde
ihtiyaç duyulan konularda birebir danışmanlık verilmektedir. 1996-2009 yılları arasında ekonomik krizlerde artan bir şekilde sadece Türkiye’de yaklaşık 120 şirket işten çıkardığı üç bini yönetici 11 bin elemanına yeni iş bulmaları için danışmanlık hizmeti sağlamıştır.

Aslında işten ayrılmalarda bu tarz bir destek programının faydaları azımsanmamalıdır. Şöyle ki;

Eski Çalışan İçin,
• Olumlu, yapıcı bakış açısını ve hayat enerjisini korumasına yardımcı olur.
• Stres kaynaklarıyla başa çıkmasını amaçlar.
• Tarafsız ölçülerle kendisini tanımasına ve kariyer planı yapmasına yardımcı olur.
• İş arama çalışmalarına etkinlik kazandırır.

İşletme İçin,
• Ayrılan kişilerin şirkete verebileceği zararların önüne geçer.
• Yasal yollara başvurma olasılığını azaltır.
• Şirkete karşı olumlu duyguların devamını sağlar.
• Şirketin iş dünyasındaki itibarını yükseltir.
• Geride kalanlara olumlu mesaj verilmesini sağlar.

Mevcut Çalışanlar İçin,
• Kalan personelin motivasyonunu arttırır.
• İşletmeye olan güven ve bağlılıkları güçlenir.

İşten ayrılanların yönetimi konusundaki konulardan biri de işten ayrılacak kişilerle İşten çıkış mülakatları yapılmasıdır.

İşten çıkış mülakatları çalışanlarınızın şirketinizde nelerin iyi gittiğine ve nelerin gitmediğine ilişkin düşünceleriyle ilgili tarafsız bilgi toplayabilmek, kurumun kendi içindeki gelişim alanlarını sağlıklı ve net bir şekilde tanımlayabilmesi için oldukça  önemli bir fırsat sunar.

Doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütülen çıkış mülakatları, işten ayrılan çalışanlar ile yaşanabilecek potansiyel bir yanlış anlaşılma olasılığını da azaltmaktadır. Ayrıca gizlilik/sır saklama benzeri taahhütlerin de gerektiğinde üstünden geçmek suretiyle gerçekçi ve olumlu bir tutum/tavırla yolların ayrılmasını sağlar.

İşten ayrılanların yönetimi ile ilgili konulardan bir diğeri de eski çalışanları tekrar işe almaktır.

Bir zamanlar işletmenizde çalışmış ancak daha sonra bir şekilde ayrılmış, sizin için değerli olabilecek ve geri dönme isteğindeki çalışanlar “Bumerang çalışanlar” olarak adlandırılırlar.

Günümüzde yetenek yönetiminin önemine inanan işletmeler kendileri için değerli olabilecek eski çalışanları ile ilişkilerini sürdürmektedir.

Buna güzel bir örnek Ernst & Young Eski Çalışanlarla İlişkiler Birimidir. Ernst & Young kendisi için değerli olabilecek eski çalışanlarını uygun koşullar oluştuğunda tekrar işe almaktadır.

Bu kişileri işe almak onların sektörü ve işi ve kuruluşunuzda işlerin nasıl yürüdüğünü iyi bilmeleri nedeniyle işi öğretmek için harcanacak zamanı tasarruf etmek açısından önemlidir.

Bu nedenlerle de işletmeler eski çalışanlar ile ilişkileri sürdürme yöntemlerini uygulamaya çalışmaktadırlar.

Bu amaçla işletmelerin kendileri içim değerli olan eski çalışanları ile sıkça temas kurmaları, ne yaptıklarıyla ilgilenmeleri ve iş fırsatlarından onları haberdar etmeleri mantıklıdır. Hatta önerilebilir.Ref.Baltaş, İnsana ve İşe Değer Katan İ.K,
Richard Luecke, En İyi Elemanı İşe Almak ve Elde Tutmak, s.160