Veri Analizi Eğitimi

Veri Analizi Eğitimi

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler rekabet koşullarını değiştirmiş, şirketlerin kaderi de bu doğrultuda şekillenmektedir. Sektörde ön sıralara yükselme yada dibe batma olasılıkları geçmişe oranla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 21. Yüzyılın en büyük gücü olarak kabul edilen “bilgi” kamu yada özel tüm kurumların ve bireylerin önceliği haline gelmiştir.

Tüm dünyada, üretim, sağlık, reklam, eğitim lojistik vb. alanlarda Büyük Veri (Big Data) yada Zengin Veri’nin kullanımı ile; karar mekanizmaları, inovasyon, iş modelleri oluşturma gibi çalışmalar eskisine oranla çok daha etkin ve kısa sürelerde gerçekleştirilmektedir.

Ironik biçimde tecrübelerimiz göstermektedir ki; sezgi ve tecrübelerle verilen kararlar ile istatistik destekli kararlar  yarıştırıldığında istatistik her defasında galip gelmiştir. Dünya tarihinde fizik ile felsefenin ilk defa birbirinden ayrılması da matematik ve Veri Analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Veri Analizi Eğitimi’nde amaç; katılımcıların süreçlerde katma değer yaratmak amacıyla veri analizi metotlarını uygulayabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Unutmamalıyız ki analiz edilmeyen her veri israftır.

Veri Analizi Eğitimi İçeriği

 • Proses Nedir?
 • Veri Toplama
  • Veri Kaynakları
  • Veri Toplama Metotları
 • Veri Analizi Nasıl Yapılır
 • Temel İstatistik Kavramları
  • İstatistiksel Öngörü
  • Tanımlayıcı İstatistik
  • Çıkarımsal İstatistik
  • Varyasyon, Semptom, Mod, Meridyen
  • Standart Sapma
 • Örnekleme
  • Örneklem Büyüklüğü
 • Grafikler
  • Histogram (Uygulama)
  • İş Örneklemesi
  • Pareto
  • İlişki Grafikleri
  • Kutu Grafikleri (BoxPlot)
 • TEEP, OAE, OEE
 • Ölçüm Sistemleri Analizi -MSA- (Uygulama)
 • İstatistiksel Proses Kontrol -SPC- (Uygulama)

Eğitim Sonrası Hedeflenen Kazanımlar;

 • İhtiyaç için doğru istatistiksel aracı seçebilme,
 • İstatistiksel araçları -gerçek örneklerle- yorumlayabilme,
 • Proses modellemeleri oluşturabilme,
 • Girdi-Çıktı ilişkilerini yorumlayabilme,
 • İstatistiksel karar mekanizmaları oluşturabilme
 • Proses kabiliyetini değişen koşullara göre ölçe ve karşılaştırma,

Katılımcı Profili : Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, Veri Analizi, Veri Madenciliği uzman adayları.

Eğitim Süresi : 2 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.