SMED Eğitimi

SMED Eğitimi

SMED Eğitimi – Ayar Süresi Kısaltma (Single Minute Exchange of Die) anlamına gelmektedir. SMED – Ayar Süresi Kısaltma, üretim proseslerinde meydana gelen kayıpların minimize edilmesi için kullanılan bir çok Yalın Üretim Aracından biridir.  Çalışan bir üründen etkin, hızlı ve çabuk bir şekilde bir başka ürüne geçmenin yoludur. SMED ile sağlanan ürünler arasında hızlı geçiş  lot miktarlarının minimize olmasını ve akışın sadeleşmesini sağlar.

SMED Eğitimi – Ayar Süresi Kısaltma kavramı ilk olarak 1960’ların başlarında Shigeo Shingo tarafından Toyota fabrikasında body hattında oluşan, darboğazın iyileştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

SMED Eğitimi – Ayar Süresi Kısaltma ile sağlanan iyileştirme oranları, birçok uretim tesisinde öngörülen yatırımları gereksiz hale getirme başarısı sağlamıştır. Ayrıca SMED yeteneğini kazanmış firmalar ara stoklardan kurtulur, işletme sermayesi ihtiyacı azalır, müşteri taleplerine esnek ve hızlı cevap vererek rekabet gücünü artar.    

Ayar süresinin ürün başına maliyeti sipariş miktarıyla ters orantılıdır. Sipariş miktarı azaldıkça ayar süresinin katkısı artar. Dolayısıyla esnek üretim sistemlerinde SMED vazgeçilmez bir Yalın Üretim aracıdır. Ayar sürelerinin ürün başına etkisini aşağıdaki örneklerden anlayabiliriz.

Ayar Süresi Sipariş Miktarı Çevrim Zamanı Operasyon Zamanı Ayar süresinin 1 ürüne olan maliyeti
4 saat 100 1 dk 340 dk %71
4 saat 1000 1 dk 1.240 dk %19
4 saat 10000 1 dk 10.240 dk %2

SMED Eğitimi ile sağlanan %50 İyileştirme ile;

Ayar Süresi Sipariş Miktarı Çevrim Zamanı Operasyon Zamanı Ayar süresinin 1 ürüne olan maliyeti
2 saat 100 1 dk 220 dk %54
2 saat 1000 1 dk 1.120 dk %11
2 saat 10000 1 dk 10.120 dk %1

 SMED Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Yalın Düşünce
 • Kaizen ile Yalın Dönüşüm
  • Önce-Sonra Kaizen’i (Uygulama)
  • Kobetsu Kaizen
  • Gemba Kaizen
 • Tam Zamanında Üretim
  • Heijunka
  • Kanban
  • Jidoka / Poka-Yoke / Error Proof
 • SMED – Kısa Sürede Ayar
 • Tarihçe – Shigeo Shingo
  • Proje Seçimi
  • SMED Adımları (Uygulama)
  • İş Etüdü
  • Operasyonel İyileştirmeler
  • Sürdürülebilirlik

Katılımcı Profili: Üretim proseslerinde SMED uygullamasını uygulayacak tüm personel, yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, usta ve işçiler,

Eğitim Süresi:  1 gün

Sertifikalandırma :Eğitim sonrasında  yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.