Kurumsal Proje Yönetimi

Kurumsal Proje Yönetimi

Proje Yönetimi; Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi sürecidir.

Kurumsal Proje Yönetimi ise; işletmede her faaliyetin bir proje anlayışı ile yürütülmesi, standartlaştırılmış proje yönetim süreçlerinin oluşturularak, kurumun stratejik hedeflerine projelerle ulaşılmasıdır.

Kurumsal proje yönetim süreçlerinin oluşturulması ve entegrasyonu aşağıdaki süreç adımlarından oluşmaktadır:

1. Veri Toplama, Analiz ve Planlama Adımı

Firmanın mevcut durumu, stratejik hedefleri, ihtiyaç ve öncelikleri ile proje yönetimi seviyesi ortaya konulmakta, sahip olması gereken proje yönetimi yetkinlik seviyesi belirlenmekte ve gelişim planı oluşturulmaktadır.

2. Uygulama Adımı

Hazırlanan Gelişim Planı doğrultusunda işletmeye özgü Proje Yönetim Süreçleri oluşturulmakta, diğer süreçlerle entegrasyonu sağlanmaktadır. Faaliyetin sonunda proje yönetimi süreçlerini tanımlayan standart doküman ortaya konulmaktadır.

3. Kontrol ve Gözden Geçirme Adımı

Geliştirilen süreçlerin verimliliği kontrol edilmekte ve düzeltici önlemlerin alınarak süreç dokümanı güncellenmektedir.