ISO 9001 Yeni, Olumlu Motivasyon, Bir Adım Daha Özgür.. Ama Risklerle Tanıştırıyor -1


ISO 9001 Yeni, Olumlu Motivasyon, Bir Adım Daha Özgür.. Ama Risklerle Tanıştırıyor -1

13.09.2018 | Recai Güler
gembaakademi.com


(Bölüm-1)

ISO9001’in revize edilmiş bu 2015 sürümü içeriğindeki değişiklikler, şirket ve kuruluşlara, kendikalite yönetim sistemlerineuyum sağlanması konusunukuvvetlendirmek ve modernize etmek için yeni / olumlu motivasyon vermektedir.

Şirketler ve kuruluşlar için yeni, olumlu motivasyon

Revizyon gören bu standartta karşımıza çıkangenel değişiklik, hizmet sektörünü de ön plana çıkarılmasıdır.

Önceki sürümlerin içeriklerinde(metinlerde) sadece ürün kelimesi geçerken, yenisinde

ürünlere ve hizmetleretanımlaması yapılarak atıfta bulunmaktadır ki bu yeni sürümde karşımıza çıkan genel nitelik ile ilgili önemli bir değişikliktir; standardın hizmet sektörüne yönelik önemini ön plana almasıdır.

Buna ek olarak, şirket dışı ancak şirket varlığına doğrudan etkili konular, yönetiminin ve organizasyonun kendi sorumluluğuna artarak ve sürekli olarak daha fazla dahil oldu; bu durum, şirketin bireysel oyun sahasını genişletmektedir, fakataynı zamanda buna yönelik taahhüt beklentisini de artırıyor.Başta bir şirketin uyması zorunlu yasal gereklilikler olmak üzere, şirket ile ilgili yasal yönergeler, teknik standartlar ve düzenlemeler, vergi çerçevesi koşulları gibi dış konularaönem vermesi temelde yeni bir şey değildir.Ancak Şirkete özel koşulların göz önünde bulundurulması gerekliliği burada ön plana çıkartılmıştır.

Yeni olan, standart tarafındanönemli “çerçeve” koşullarındaki değişiklikleri ve gelişmeleri sistematik olarak izlemesini ve gözden geçirmesini talep edilmesidir. Önemli tanımından anlaşılması gereken,  ürünleri veya hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ve dolayısıyla şirketin hedeflerini etkileyebilecek yasal, teknik veya ekonomik konulardır.

ISO 9001: 2015 talepleri, aynı şekilde dikkate alınması gereken ürün ve/veya hizmetlerle ilgili piyasa, rekabetçi, kültürel veya sosyal bağlamlar gibi harici konuları da içermektedir. Başka bir deyişle, piyasalardaki gelişmelere ve koşullara reaksiyon gösterebilmek için değişiklikleri/düzeltmeleri, dolayısıyla eğilimlerin takip etmek gerekiyor.

Tamamlayıcı olması açısından, dışardan gelen dürtülerin, “kurum içi konulara” yansıtılmalıdır;

Mesela kurumsal değerlerin neler olduğu ve nasıl uygulandığı veya “şirket verimliliği” çekirdeğinin ne olduğu veya gelecekte ne olması gerektiği, dolayısıyla strateji ile ilişkisi anlaşılır olmalıdır.

Bütün bu konular için geçerli olan, anlamlı olmaktır. Evet, denetimlerde yönetim ile ele alınacak konu alanı önemli ölçüde büyüyecektir, fakat diğer yandan daKY sisteminin önemi ve şirketin stratejik ve organizasyonel gelişimine entegrasyonu vurgulanmış olacaktır.

Kalite Yönetimi El Kitabı artık talep edilmemektedir.

Genel olarak birçok şirket, belli bir maliyetle düzenli olarak güncellediği, -nuh nebiden kalma diyebileceğimiz-kalın bir belge niteliğinde bir KY el kitabına sahiptir. Yine aynı şekilde şirketler uzun yıllardır, kendi iş akışlarını ve proseslerini eski yapı tarzında ve bir KY el kitabında tanımlamak yerine, Intranet’de veya özel yazılımlar ile iç iletişim sistemlerinde soft olarak dokümante ederken, harici denetçiler için hazır bulunması amacıyla KY el kitabını güncellenmeye devam ediyorlar.Bu sıkıntılı durumun tamamen ve kalıcı olarak ortadan kalkması için

ISO 9001: 2015 revizyonu, süreçleri ve iş akışlarını daha esnek, ihtiyaca yönelik ve şirket odaklı bir şekilde belgelenmesine yönelik ön koşulları oluşturarak resmi çözüm getirmiştir.

Geçmişte şirketler,KY el kitabı ile ilgili olarak, dokümantasyon maliyetlerini belli sınırlar içinde tutmak için kendi iç süreçlerini dokümante etmek amacıyla harici şablonlara da yönelmişlerdir. Ancak, canlı tutmaya yönelik olarak başlatılan fakat sonuç olarak yalnızca denetlenme işine hizmet eden paralel bir sistem yaratıldı. Durum böyle olunca bu KY dokümanı, günlük çalışma için bir temel olmaktan çıktı.

Diğer MakalelerZihin Haritalama

1 Kasım 2018 - Özge Soysal Zihin Haritalama beynin -not üretme, öğrenme, anlamında...Devamını Oku


İnovasyon

15 Ekim 2018 - İlker Dikmen İnovasyonun önündeki birçok engelden belkide en etkilisi...Devamını Oku


ISO 9001 Yeni, Olumlu Motivasyon, Bir Adım Daha Özgür.. Ama Risklerle Tanıştırıyor -1

13 Eylül 2018 - Recai Güler ISO9001’in revize edilmiş bu 2015 sürümü içeriğindeki değ...Devamını Oku


Bilimselliğimiz 3

5 Eylül 2018 - Yrd.Doc.Dr. Ümit Ünver Geçen yazımızda bilimsel yayın tarihinden ve bilimsel yay...Devamını Oku


Son Kontrol Alır Mıydınız?

30 Ağustos 2018 - Hüray Osmanoğlu Kalite yönetim sistemi standardı üzerinde oldukça etkili...Devamını Oku


Neden Bekliyoruz?

17 Ağustos 2018 - Onur Cura Bir şey üzerinde çalışmaya karar vermek, o anda projeyi g...Devamını Oku


Bilimselliğimiz 2

17 Temmuz 2018 - Yrd.Doc.Dr. Ümit Ünver Bilginin bu günkü baş döndürücü seviyesine gelmesine vesil...Devamını Oku


Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme

06.07.2018 | Gönül Ünver Yaratıcılık; alışılmadık bir tahmin, fikirveya düşünce ile sorun...Devamını Oku


Dataizm

1 Temmuz 2018 Öyle görülüyor ki içinde bulunduğumuz yüzyıl bilim kurgu film...Devamını Oku


Bilimselliğimiz

21 Haziran 2018 - Yrd.Doc.Dr. Ümit Ünver Bilimsellik, teorik ya da deneysel çalışmalar sonucun...Devamını Oku


Performans Değerlendirme

12 Haziran 2018 Şirketlerin en mühim girdi sorunu insan...Devamını Oku


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

4 Mayıs 2018 OHSAS 18001 standardı, yerini ISO 450...Devamını Oku


Operasyonel Mükemmellik OpEx

25 Nisan 2018 Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşma...Devamını Oku


İş Dünyasına İşgücü Sağlayanların Bilgi Güvenliği Sorumluluğu
15 Nisan 2018 - Recai Güler İş dünyasına işgücü hizmeti sağlayanlar ...Devamını Oku


Yalının 5 Temel Prensibi - Değer

3 Nisan 2018 Klasik üreticiler bir ürünün veya hizmetin (çoğu zaman her...Devamını Oku


Zengin Veri

22 Mart 2018 Bilgi; bugün yaşadığımız zaman diliminde yönetme kabiliyetinin...Devamını Oku


İlaç Sektöründe Yalın Düşünce

20 Mart 2018 - Şule Özen Yalın yararlı bir araç olmaktan öte bir felsefe, sürekli iyileş...Devamını Oku


Neden Risk ve Fırsat Yönetimi ?

16 Mart 2018 - Recai Güler Riskler ve Fırsatlar, Şirketler ve işletmeler gibi her girişimci...Devamını Oku


Seyahatin Kişisel Gelişime Etkisi

16 Mart 2018 - Nesra Sarı Çok gezen mi bilir çok okuyan mı sözünü bilmeyen yoktur ama en...Devamını Oku