5S Eğitimi

5S Eğitimi

Bir ürün yada hizmet ortaya çıkarmak üzere tasarladığımız süreçlerde katma değeri olmayan tüm faaliyetler “israf” olarak anılır. Yalın Düşünce israfla savaşmak, ortadan kaldırmak yada minimize etmek amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. 2.Dünya savaşı sonrası Japonya ile başlayan “Yalın Üretim” kavramı bugün başta otomotiv olmak üzere tüm sektörlerde uygulanmaktadır.

Yalın Üretim STANDART’laşma ile başlar. Standartlaşma olmadan prosesleri doğru ölçmek mümkün değildir. Doğru ölçülemeyen proses yönetilemez ve iyileştirilemez. Dolayısıyla 5S Yalın Üretim Tekniklerinin temelini oluşturur. 

5S sahada ve ofislerde, performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından mükemmele giden yoldur. Çalışma ortamında israfın ve değişkenliğin azaltılması öncelikle olarak Görsel Fabrika ile mümkündür.
5S Eğitimi’ nde amaç; katılımcılara, yalın üretim teknikleri temel prensiplerinden biri olan görsel fabrikanın oluşturulması ve sürekliliğininin sağlanması konusunda liderlik yapabilecek  kabiliyeti kazandırmaktır.

5S Eğitimi İçeriği5s-egitimi

0. Adım : Proje Başlangıcı                                  

 • Lider ve Sponsor seçimi
 • Ekibin oluşturulması
 • Hedef bölgenin tayini
 • Kuralların belirlenmesi

1. Ayıklama (Seiri)

 • Kuralların oluşturulması (8 saat, 1 gün, 1 hafta)
 • Kırmızı Etiket (Red Tag) Uygulaması
 • Kırmızı Etiket (Red Tag) listesinin değerlendirilmesi
 • Performans ölçümü

 2. Düzenleme (Seiton) – Hersey için bir yer ve herşey yerli yerinde

 • Kolay ulaşalabilirlik (30sn kuralı)
 • Ekipmanların görsel düzeni
 • Stokların görsel yönetimi
 • Herşey için bir yer
 • Performans ölçümü

 3. Temizlik (Seiso)

 •  Kirliliğin ekipmanlar ve ürün üzerinde etkileri
 • Kirlilik kaynaklarının belirlenmesi
 • Temizlik haritası oluşturma
 • Sorumluluk bölgelerinin belirlenmesi
 • Temizlik kontrol planlarının oluşturulması
 • Performans ölçümü

 4. Standartlaştırma (Seiketsu)

 • Gözlem yapma ve potansiyel sorunları tespit etme
 • Düzeltmeler – Yeniden düzenlemeler
 • Kuralların yazılı hale getirilmesi
 • Performans ölçümü

 5. Disiplin (Shitsuke)

 • Yönetimin desteği
 • Eğitim planı
 • Görsel iletişim araçlarının oluşturulması
 • Bölümlerin performans ölçümlerinin değerlendirilmesi

5S Eğitimi ile Kazanılacak Yetkinlikler

 • Kayıp zamanlar azaltılır ve verimlilik artar
 • Müşteri memnuniyeti sağlanır.
 • Bakım-Onarım faaliyetleri etkin yönetilir.
 • Personel motivasyonu sağlanır,
 • Yalın Düşünce, Yalın üretim, Kayıp Yönetimi, İş alanlarında- Atölyeler ve Depolarda verimlilik sağlanır.

Katılımcı Profili : 5S sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

Eğitim Süresi : 1 gün

Sertifikalandırma : 5S Eğitimi sonrasında yapılacak olan değerlendirme sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan olan katılımcılar “Gemba Akademi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Yeterli puan alamayan adaylara ise “Katılım Sertifikası” verilecektir.